1.Uzorak urina sadrži 0,185 mol klorid iona Cl u 1,00 l.Ako pretpostavimo da sav klorid u urinu potječe od NaCl izračunajte masu NaCl u 750,00 ml urina. 2.Za testiranje komercijalnog antacida upotrebljena je 0,1 mol/l otopina HCl.Koliko litara HCl reagira s tabletom koja sadrži 0,1 g magnezijevog hidroksida?

Ime i prezime: Mirko Šarić mirkosaaaric@gmail.com

 


Ovdje i neće trebati riječî:

1. m(NaCl) = n(NaCl)∙M(NaCl)

= n(Cl‒)∙M(NaCl)

= c(Cl‒)∙V(urin)∙M(NaCl)


2. V(HCl) = n(HCl)/c(HCl)

= 2∙n(Mg(OH)2)/c(HCl)

= 2∙m(Mg(OH)2)/(c(HCl)∙M(Mg(OH)2))

Pozdrav,


Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija