Pozdrav, molim Vas da mi objasnite kvaterne amonijeve soli, nacelno me u biti zanima nastajanje i struktura. Naime u prezentacijama po kojima je predvideno da studenti uce pise da one nastaju u reakcijama amino-skupine s kiselinama i prikazano je na primjeru kao: R-NH2 + HX —-> [R-NH3+] X- Zbunjuje me sto pak u knjizi pise da su kvaterne amonijeve soli amonijeve soli koje imaju 4 organske skupine vezane za dusikov atom, sto meni nekako ima vise smisla, cak i po samom nazivu doticnih soli, i kao primjer je naveden kolin u kojem uopce nema ove NH3+ skupine koja je navedena kao primjer u prezentacijama. Gledala sam i na internetu prije nego sto sam postavila pitanje, konkretno ovdje https://en.m.wikipedia.org/wiki/Quaternary_ammonium_cation i takoder mi se cini da je u prezentaciji pogresno, jer i na wikipediji pise da bi trebali svi H atomi biti zamijenjeni. Unaprijed Vam hvala

Ime i prezime: Barbara Marić

 


Spojevi o kojima raspravljamo izvode se iz amonijaka. Molekulska formula amonijaka je NH3.

Ako u molekuli amonijaka jedan od triju vodikovih atoma zamijenimo nekom ugljikovodičnom skupinom (npr. metilnom, fenilnom, benzilnom, ciklopropilnom itd.), nastat će molekula primarnog amina. Najjednostavniji primarni amin je metilamin (metanamin, aminometan) i njegova je formula CH3NH2.

Ako u molekuli amonijaka dva vodikova atoma zamijenimo dvjema ugljikovodičnim skupinama, koje mogu biti međusobno identične ili različite (a mogu biti i međusobno spojene, pa tada dušikov atom postaje dijelom prstena), nastat će molekula sekundarnog amina. Najjednostavniji sekundarni amin je dimetilamin, a formula mu je (CH3)2NH.

Ako u molekuli amonijaka sva tri vodikova atoma zamijenimo trima ugljikovodičnim skupinama, koje također mogu biti međusobno identične ili različite (a također dvije od njih ili sve tri mogu biti i međusobno spojene), nastat će molekula tercijarnog amina. Najjednostavniji tercijarni amin je trimetilamin, a formula mu je (CH3)3N.

Reakcijom amonijaka s kiselinama nastaju amonijeve soli. Tako, primjerice, reakcijom amonijaka s klorovodikom nastaje amonijev klorid, NH4Cl. Kation NH4+ zove se amonijev kation.

Reakcijom primarnih, sekundarnih i tercijarnih amina s kiselinama nastaju primarne, sekundarne, odnosno tercijarne amonijeve soli. Primjerice, reakcijom dimetilamina s bromovodikom nastat će dimetilamonijev bromid, (CH3)2NH2Br. Kation (CH3)2NH2+ zove se dimetilamonijev kation i primjer je sekundarnog amonijevog kationa.

Primarne, sekundarne i tercijarne amonijeve katione možemo formalno izvesti i iz amonijevog kationa, tako da u njemu od četiri vodikova atoma zamjenjujemo redom jedan, dva ili tri atoma vodika ugljikovodičnim skupinama. Tako smo opet došli do primarnog, pa sekundarnog, te zatim tercijarnog amonijevog kationa koji još uvijek u sebi ima jedan atom vodika. Zamjenom i tog posljednjeg, četvrtog atoma vodika nekom ugljikovodičnom skupinom konačno dolazimo do kvarternog amonijevog kationa. Najjednostavniji primjer kvarternog amonijevog kationa je tetrametilamonijev kation, (CH3)4N+.

Kvarterne amonijeve soli su soli u kojima je kation kvarterni amonijev kation, a anion može biti bilo što. Takva je sol, primjerice, tetrametilamonijev klorid. Kolin, koji spominješ u pitanju, također je dobar primjer spoja koji u sebi sadržava kvarterni amonijev kation.

Primjer koji navodiš u pitanju, RNH3+ X, primjer je primarne amonijeve soli, tj. soli primarnog amina, i nikako se ne može smatrati primjerom kvarterne amonijeve soli.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija