Poštovani, možete li mi pomoći sa sljedeća 4 zadatka? Zadaci su preuzeti iz "Zbirke zadataka iz kemije za studente medicine i stomatologije" Nicolette Burger, pogavlje 1. - "Osnove kemijskog računa". 1.4. Koliki volumen sumporne kiseline masenog udjela 0,96 i gustoće 1,836 g/cm^3 treba odmjeriti da se priredi 1000 g razrijeđene kiseline masenog udjela 0,2? (RJ. 113,47 cm^3) 1.60. Koju masu K2C2O4 * H2O treba otopiti u 50 g vode da se pripremi otopina masenog udjela w(K2C2O4)=0,10? (RJ. 6,157 g, dok je moje rješenje 5,56 g) 1.61. Kolika je množinska i masena koncentracija otopine kalijeva sulfata ako 100 cm^3 otopine sadrži 20 g K2SO3 * 2H2O? (Zašto ovdje u računu za množinsku ulazi račun koji uključuje i H2O, a kod masene je rješenje bez uračunavanja H2O? Radi se o istoj otopini, zašto onda postoji razlika?) (RJ. masena konc = 0,136 g/cm^3, množinska konc = 1,029 mol/L) 1.62. Koliki volumen otopine sumporne kiseline koncentracije 0,5 mol/L treba dodati u 65 cm^3 otopine sumporne kiseline koncentracije 0,2 mol/L da se priredi otopina koncentracije 0,35 mol/L? (Ovdje formula c1V1 + c2V2= c3V3 ne daje točno rješenje, barem u mome računu, možda sam nešto previdjela?) (RJ. 674 cm^3 otopine kiseline i 261 cm^3 vode - kako su znali da treba uračunati i vodu?) Najljepša Vam hvala! Srdačan pozdrav, Jelena Benčić

Ime i prezime: Jelena Benčić jelena.bencic.911@gmail.com

 


Upute za rješavanje zadataka vrlo sličnih prvomu naći ćeš ovdje, ovdje i ovdje. Ukratko, trebaš iz mase i masenog udjela razrijeđene kiseline dobiti masu čiste kiseline, a iz nje onda masu pa volumen koncentrirane.


U drugom si zadatku zaboravila na to da kalijev oksalat dihidrat u sastavu ima i vodu koja će otapanjem postati otapalom. Dakle, formula od koje polaziš neće biti:

w(K2C2O4) = m(K2C2O4)/(m(K2C2O4) + m(H2O))

nego:

w(K2C2O4) = m(K2C2O4)/(m(K2C2O4(H2O)) + m(H2O))

Druga formula koja će ti trebati govori o odnosu masa bezvodne soli i dihidrata:

m(K2C2O4)/m(K2C2O4(H2O)) = M(K2C2O4)/M(K2C2O4(H2O))

Da ne bude posve dosadno, ja sam rješavanjem dobio da treba 6,23 g kalijevog oksalata dihidrata, dovoljno blizu rješenju iz knjige, a opet ne baš isto.


U trećem zadatku vodu moraš uzeti u obzir kod računanja množine spoja jer je otopljen dihidrat kalijevog sulfita, a ne bezvodna sol. Polazi se, dakle, od mase dihidrata. Ono što pak imamo u otopini jesu kalijevi i sulfitni anioni, dok kristalizacijska voda postaje dijelom otapala. Zbog toga se masena koncentracija odnosi na bezvodnu sol, a ne na dihidrat.
Usput budi rečeno, vjerojatno si krivo prepisala vrijednost masene koncentracije jer ja sam dobio da iznosi 0,163 g/mL, a ne 0,136 g/mL.


Četvrti mi zadatak nije baš najjasniji. Formula koju si spomenula vrijedi općenito. Za razrijeđene otopine imaš pak aproksimaciju da se miješanjem ne mijenja gustoća, odnosno da su volumeni aditivni, što za ove tri otopine i vrijedi. Kako je 0,35 M aritmetička sredina od 0,5 M i 0,2 M, očito će volumen dodane otopine biti jednak volumenu polazne, dakle 65 mL. Za svaki slučaj, izvukao sam iz tablice podatke o gustoćama tih triju otopina i ubacio ih u formulu:

m1 + m2 = m3

odnosno:

ρ1V1 + ρ2V2 = ρ3V3

iz koje možeš izraziti točan odnos triju volumena te ga ubaciti u formulu:

c1V1 + c2V2 = c3V3

da dobiješ V2. Za gustoće koje će s rastućim koncentracijama redom biti 1,01, 1,02 i 1,03 g/mL dobio sam da V2 opet iznosi 65 mL, što opravdava aproksimaciju s početka.

Sve u svemu, najvjerojatnije ti se rješenje odnosi na neki drugi zadatak, pogotovo u svjetlu toga da se ovdje uopće ne traži volumen vode.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija