Pozdrav, Koja je razlika između brzine raspada/nastajanja pojedinih reaktanata/produkata i brzine reakcije? Lp.

Ime i prezime: Ema Macak Macak.ema2@gmail.com

 


Razliku ću ilustrirati na primjeru. Recimo da imamo reakciju koju smo opisali jednadžbom:

A + 2 B → C + 3 D

Za tu reakciju brzina raspada reaktanta A i brzina nastajanja produkta C bit će međusobno jednake i također jednake brzini reakcije; brzina raspada reaktanta B bit će dvostruko veća od brzine reakcije, dok će brzina nastajanja produkta D biti triput veća od brzine reakcije.

Ako cijelu jednadžbu pomnožimo s dva, dobit ćemo novu jednadžbu koja glasi:

2 A + 4 B → 2 C + 6 D

Brzina tako zapisane reakcije bit će upola manja od brzine reakcije zapisane prvom jednadžbom, dok će brzine raspada reaktanata i brzine nastajanja produkata biti jednake kao i u prvom slučaju, jer one ne ovise o koeficijentu kojim smo pomnožili ili podijelili jednadžbu kemijske reakcije.

Pogledaj također i ovaj odgovor.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija