Pozdrav. Možete pronaći grešku u postupku, nikako da dodem do točnog rješenja 0,021 M? U reakcijskoj posudi volumena 1 L nalaze se 2 mola SO2 i 1 mol kisika pri 1150 °C. Zbiva se reakcija: 2 SO2(g) + O2(g) ⇄ 2 SO3(g) Nakon uspostave ravnoteže smjesa sadrži 0,24 mola kisika. Izračunajte konstantu ravnoteže ove reakcije. Postupak: 2 SO2 + O2 ⇄ 2 SO3(g) početna 2 1 0 promjena -2x -x +2x ravnoteža 2 – 2x 1 – x 2x Kc = 1,52^2 / 0,48^2 * 0,24 = 41,78 M

Ime i prezime: Robert Kerep robert.kerep1@gmail.com

 


Ako greška u postupku postoji, počinili smo ju obojica. I ja sam kao rješenje dobio 41,8. Doduše, jedinica mi nije mol/L, nego L/mol. Pogledaš li u jednadžbu reakcije, vidjet ćeš da će u brojniku izraza koncentracijske konstante ravnoteže biti kvadrat koncentracije, a u nazivniku kub, tako da će mjerna jedinica za tu konstantu biti L/mol, a ne mol/L.

Predloženom se rješenju mogu približiti tako da izračunam recipročnu vrijednost konstante, odnosno konstantu ravnoteže za obrnutu reakciju. U tom slučaju rješenje bi bilo 0,024 mol/L, što odgovara jedinici predloženog rješenja, a pristojno se poklapa i sa samom vrijednošću. To bi, pretpostavljam, trebalo značiti da griješi sastavljač zadatka. Ne bi bilo zgorega da dojaviš nastavniku kemije za tu grešku, pa da se olakša život i njemu i drugima.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija