Kojoj vrsti kemijske rekacije pripada kemijska rekacija acetanilida?

Ime i prezime: Rebeka Jelinić rebekajelinic@gmail.com

 


Na ovo pitanje ne možemo odgovoriti jer u njemu nešto nedostaje. Mogu pokušati nagađati što nedostaje, pa tako dolazim do sljedećih mogućnosti:

Kojoj vrsti kemijske reakcije pripada kemijska reakcija nitriranja acetanilida?

Kojoj vrsti kemijske reakcije pripada kemijska reakcija sinteze acetanilida iz anilina i acetanhidrida?

Kojoj vrsti kemijske reakcije pripada kemijska reakcija sulfoniranja acetanilida?

Kojoj vrsti kemijske reakcije pripada kemijska reakcija kiselinom katalizirane hidrolize acetanilida?

I tako dalje... Savjet: Javi nam se ponovno s dobro postavljenim pitanjem.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija