Koja je razlika između masti i ulja? Zašto su ulja podložna većem kvarenju od masti?

Ime i prezime: Tonka tonka.malenica@yahoo.com

 


Masti imaju viša tališta od uljâ, posljedica čega je to da su pri sobnoj temperaturi ulja obično tekućine, a masti obično krutine. Što se kvarenja tiče, općenito vrijedi da kemijske reakcije u tekućinama idu brže negoli u krutinama. Kvarenje ulja je pak kemijski proces, tako da je agregacijsko stanje za nj bitno.

Pozdrav,

P.S. Tomislav Portada mi je skrenuo pozornost na to da veća količina nezasićenih masnih kiselina u uljima također čini ulja podložnijima kvarenju. Niža tališta uljâ također su među posljedicama većih količina nezasićenih masnih kiselina, poradi toga što one same imaju niža tališta od zasićenih masnih kiselina pa to onda prenose i na svoje derivate.

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija