Lijep pozdrav,molim za pomoc. Zadana je tablica 4 otopine kiseline jednake koncentracije (c=0,1M), pitanje glasi koja od navedenih kiselina disocijacijom daje vise od 1 hidronijevog iona? Kiselina 1 pH=1,0 ,K2 pH=3,0 ,K3 pH=0,7 i K4 pH=2,1 ,i objasni.

Ime i prezime: Emilija Sik dorazagabria@gmail.com

 


Iz svakog pH trebaš izračunati koncentraciju hidronijevih iona i onda tu vrijednost usporediti s koncentracijom kiseline. Ako je koncentracija hidronijevih iona veća od koncentracije kiseline, očito kiselina ima više od jednog disocijabilnog hidrona.

Za slučaj da još nisi naučila kako se iz pH računa koncentracija hidronijevih iona, formula glasi:

c(H+) = 10–pH mol/L

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija