Između sljedećih elemenata F, K, Na, C, Ca, Al, Si, izvdoji onaj koji tvori molekule tipa XO2 i XO te napiši formule i ima za svaki navedeni spoj.

Ime i prezime: Iva Vučić ivavucic1

 


Od nabrojanih elemenata tri su nemetali, dok su ostali metali. Kako metali u pravilu ne tvore okside molekulske građe, pitanje je zapravo koji između tri nemetala s kisikom daje spojeve spomenutih formula.
Fluor i kisik daju tri kisikova fluorida, OF2, O2F2 i O3F2, pri čemu nijedan od njih ne odgovara formulama u zadatku.
Ugljik tvori više različitih oksida (o njima ponešto ovdje, a općenito ovdje), od kojih ugljikov monoksid i ugljikov dioksid odgovaraju spomenutim formulama. Silicij tvori dva oksida, silicijev monoksid i silicijev dioksid, pri čemu se oba mogu pojaviti i u molekulskom obliku. Međutim, u oba slučaja te molekule brzo polimeriziraju, tako da se ne mogu nazvati karakterističnim predstavnicima silicijevih oksida.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija