Imam par pitanja na koja neznam odgovor pa sam odlucila potražiti pomoć 1.Kako da strukturnim formulama prikažem sve izomere pentana i njihove molekulske formule te što iz toga zaključujem? 2.Da imenujem te izomere pentana. 3.Jednadžba gorenja ugljika uz dovoljno zraka. 4. X+5O2 -> 3CO2 + 4H2O a)Imenuj ugljikovodik x b)Kojoj skupini ugljikovodika pripada c)Hoće li taj spoj reagirati s bromnom vodom? 5.Reakciju etena kojo oboji bromnu vodu prikaži strukturnim formulama i kemijskom jednadžbom,kako se zove ta vrsta reakcije i koji je produkt? 6.Za što se upotrebljava etin? 7. X+4O2 -> 4CO + 4H2O a) imenuj x ugljikovodik b)kojoj skupini ugljikovodika pripada c)hoće li taj spoj reagirati s bromnom vodom i obrazloži . Ovo su pitanja koja nisam znala. Hvala unaprijed! :)

Ime i prezime: Lucija Rončević isabel.lackovic@gmail.com

 


Puno nam je lakše odgovarati kad su pitanja postavljena jedno po jedno. Naravno, nije da ovako ne možemo, samo što ćemo takove ogromne nakupine radije ostaviti za poslije (npr. nakon što prođe kontrolni).
Srećom po tebe (ili možda prije po nas), na dobar dio tvojih pitanja već smo odgovarali pa će se ovaj odgovor u određenoj mjeri svesti na poveznice do tih starijih odgovora. No, krenimo redom.


O tomu kako crtati i imenovati strukturne izomere alkanâ pisali smo već puno puta. Stoga bih preporučio da klikneš ovdje, pročitaš taj odgovor i nastaviš s poveznicama u tom odgovoru. Ako te kojim slučajem uplašila golema količina strukturnih formula u prvom odgovoru, dodat ću da pentan ima svega tri strukturna izomera: n-pentan, izopentan i neopentan.
Pitanje o molekulskim formulama izomerâ spojeva, odnosno o nekakvom zaključku, malo mi je čudno. Izomeri po definiciji imaju iste molekulske, a različite strukturne formule. Mislim da se učenicima može dati i pametnijeg posla od provjeravanja očitog.


Ako zraka ima dovoljno ugljik će gorenjem dati ugljikov dioksid:

C + O2 → CO2


U četvrtom i sedmom pitanju trebaš samo prebrojati koliko s desne strane jednadžbe imaš ugljikovih i vodikovih atoma i onda te brojke metnuti u formulu ugljikovodika. U prvoj jednadžbi imaš tri ugljikova i osam vodikovih atoma, što odgovara formuli C3H8, odnosno propanu. Drugi spoj vjerojatno je neki izomer butena, eventualno ciklobutan ili metilciklopropan.
Hoće li koji od tih spojeva reagirati s bromnom vodom, ovisi o tomu jesu li podložni adiciji, odnosno imaju li dvostrukih ili trostrukih veza. Nešto više o adicijama možeš pročitati ovdje.


Peto pitanje prvo treba korigirati: eten neće obojiti, nego obezbojiti bromnu vodu, upravo zbog maločas spomenute adicije kojom nastaje 1,2-dibrometan.


Eten se koristi za varenje, u organskoj sintezi te za pripravu nekih eksploziva. Još ponešto o upotrebi etena naći ćeš ovdje, puno više na Wikipediji ili u Tehničkoj enciklopediji.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija