Poštovani, Imam pitanje u vezi određivanja reda reakcije. Znam da se kod elementarnih precesa zbrajaju eksponenti koncentracija po izrazu n=a+b. Ali kako se određuje red reakcije ako se ne radi o elementarnom procesu. Npr. ako imamo jednadžbu NO(g) + O3(g) -> NO2(g) + O2(g) Kako u toj jednadžbi odrediti red reakcije s obzirom na NO i s obzirom na O3? Ili ako imamo jednadzbu 2NO(g) + 2H2(g) -> N2(g) + H2O(g) Mogu li se ti redovi odrediti pomoću stehiometrijskih koeficijenata?

Ime i prezime: Ema Macak Macak.ema2@gmail.com

 


Red reakcije ovisi o mehanizmu, a ne o sumarnoj jednadžbi reakcije, tako da stehiometrijski koeficijenti za red reakcije ne znače ništa. Ponekad će se dogoditi da će se red reakcije poklopiti s onime što bi se dalo naslutiti iz sumarne jednadžbe, odnosno stehiometrijskih koeficijenata, ali to je stvar slučaja. Ako se želi odrediti red neke reakcije, treba poznavati njezin mehanizam, odnosno elementarne pretvorbe. To se u principu radi eksperimentalnim putem, serijama pažljivo pripremljenih pokusa u kojima se prati kako brzina reakcije ovisi o koncentracijama pojedinih reaktanata.
Dakle, ako te netko traži da iz sumarne jednadžbe neke kemijske reakcije procijeniš red te reakcije, svakako zamoli tu osobu da ti napiše i mehanizam reakcije, čisto da vidiš reakciju.

Za ove dvije jednadžbe ne bih nagađao kakovi su redovi tih reakcija. Plinska je kemija, pogotovo kad se radi o oksidacijama, dosta komplicirano područje. Tu redovi ne samo da rijetko prate stehiometrijske koeficijente, nego znadu biti i npr. racionalni brojevi.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija