Odredi masu barijeva klorata koji nastaje reakcijom 0,5L kloratne kiseline mnozinske koncentracije 0,4 mol/dm³ sa dovoljnom količinom barijeva hidroksida?

Ime i prezime: Anamarija Katić

 


Klorna kiselina i barijev hidroksid reagiraju prema jednadžbi:

Ba(OH)2 + 2 HClO3 → Ba(ClO3)2 + 2 H2O

Iz nje se vidi, ako to već prije nije bilo očito, da će (maksimalna moguća) množina barijevog klorata biti upola manja od početne množine klorne kiseline:

n(Ba(ClO3)2) = n(HClO3)/2

Množinu klorne kiseline odredit ćeš množenjem volumena i koncentracije otopine:

n(HClO3) = c(HClO3)∙V(HClO3, aq)

Masa barijevog klorata dobiva se pak množenjem njegove množine i molarne mase:

m(Ba(ClO3)2) = n(Ba(ClO3)2)∙M(Ba(ClO3)2)

= (n(HClO3)/2)∙M(Ba(ClO3)2)

= c(HClO3)∙V(HClO3, aq)∙M(Ba(ClO3)2)/2

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija