Kako odrediti u molekuli koji atom ima negativan a koji pozitivan pol?

Ime i prezime: Ariana Orlić orlic.ariana@gmail.com

 


Ako se tvoje pitanje odnosi na polarnost molekula, u principu se trebaš držati elektronegativnostî elemenata. Kad su kovalentno povezana dva atoma različitih elektronegativnosti, vezni elektroni bit će bliži elektronegativnijem atomu, zbog čega će on biti blago negativno nabijen, dok će drugi, elektropozitivniji atom, biti nabijen blago pozitivno.
Taj se princip tu i tamo krši, kao kod npr. ugljikovog monoksida, tako da je uz elektronegativnosti atomâ korisno poznavati i Lewisove strukture molekula za koje nas zanima raspodjela naboja.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija