Prema nekim izvorima, Ytongov "porobeton" (šupljikav beton za termoizolaciju) se proizvodi na način da se u već postjeću cementnu smjesu doda aluminijski prah, i pri skrućivanju neka reakcija stvara vodik koji napravi pjenastu strukturu. O kojem je tipu reakcije riječ? Proizvodi li se na isti način i Siporex?

Ime i prezime: Tomislav B.

 


Aluminij se otapa u lužinama dajući tetrahidroksoaluminate, a smjesa koja sadrži vodu i kalcijev hidroksid (pored drugih komponenti vapna) svakako je lužnata. Dakle, jednadžba reakcije koja daje plinove, koji će učiniti beton pjenastim je:

2 Al + 6 H2O + 2 OH → 2 [Al(OH)4] + 3 H2

U betonu će se iza te reakcije događati još dosta toga. Tetrahidroksoaluminati će dati hrpu složenih alumosilikata koji će dalje reagirati s kalcijevim kationima, dok će vodik postupno biti zamijenjen zrakom.

Imena Siporex i Ytong odnose se na isti materijal.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija