Koja je sažeta strukturna fornula benzenan i but-1-ina?

Ime i prezime: Tia pakasin

 


Sažeta strukturna formula benzena izgleda ovako:a but-1-ina ovako:

HC≡CCH2CH3Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija