Poštovanje! Zanima me kako glasi kemijska jednadžba kemijske reakcije butana sa klorom te kako odgovoriti na zadatak;"Josipa je tijekom pokusa razvila nepoznati plin koji je zapaljiv,bilo je potrebno dokazati da se radi o zasićenom ugljikovodiku. Objasni kako je dokazala da se radi o alkanu?" Unaprijed hvala!

Ime i prezime: Antonela Zečić antonelazecic1@gmail.com

 


Uz malu pomoć svjetlosti, klor i butan reagirat će dajući prvo klorbutan, a zatim kloriranije derivate butana. Jednadžba prvog koraka je:

C4H10 + Cl2 → C4H9Cl + HCl

a za druge možeš nastaviti i sama, zamjenjujući po jedan vodikov atom klorovim, uz nastajanje klorovodika. Reakcija se inače zove supstitucija. Još takvih naći ćeš slijediš li upute odavde.


Što se Josipe tiče, njezin posao ima više koraka. Prvo treba provjeriti sastav plina. Ako je zapaljiv, najbolje je proučiti produkte izgaranja. Kod ugljikovodikâ su to voda i ugljikov dioksid. Kako se njihovo prisustvo može dokazati, naći ćeš kreneš li npr. odavde.
Striktno gledano, taj će pokus reći da plin sadrži ugljik i vodik, ali neće reći ništa o tomu čega bi još moglo biti. Npr. dietilni eter ili klormetan također su plinoviti i također će izgaranjem dati ugljikov dioksid i vodu. Dok se klor razmjerno lako može dokazati npr. uvođenjem u vodu koja sadrži srebrov nitrat, s kisikom će biti teže i bit će nužno odrediti elementarni sastav spoja. Ako maseni udjeli ugljika i vodika zajedno daju 100%, radi se o ugljikovodiku, a inače treba biti siguran da je ostatak kisik, npr. tako da se negativnim reakcijama pokaže da nema drugih elemenata.
Međutim, kad se i odredi empirijska molekula spoja, posao nije nužno gotov. Naime, alkeni će imati istu molekulsku formulu kao i cikloalkani, tako da treba napraviti još jedan korak, a to je provjeriti je li ugljikovodik zasićen. To će se najlakše izvesti uvođenjem u bromnu vodu. Alkeni i alkini će ju, poradi adicije, obezbojiti, dok alkani to neće. Aromatske ugljikovodike možemo isključiti jer pri nama normalnim uvjetima nisu plinoviti.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija