Atom nekog metala ima jednak broj protona, elektrona i neutrona. Nukleinski broj tog atoma je 24. a) Napiši broj subatomskih čestica u njegovu atomu. b) Napiši kemijski simbol tog elementa. c) Kako se zove taj metal?

Ime i prezime: Tihana Vučić tihana.vucic186@gmail.com

 


Nije nukleinski, nego je nukleonski broj. Nukleoni su čestice koje tvore atomsku jezgru. Nukleone dijelimo na protone i neutrone. Ako je nukleonski broj nekog atoma 24, to onda znači da se jezgra tog atoma sastoji od 24 čestice. Budući da je u zadatku zadano da se radi o atomu koji u svojoj jezgri ima jednak broj protona i neturona, to onda znači da polovica od 24 otpada na protone, a polovica na neutrone. Prema tome, u jezgri ima 12 protona i 12 neutrona.

Dalje pokušaj sama riješiti zadatak, a ako ne ide, javi nam se ponovno.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija