Koliko grama sumporne kiseline masenog udjela 40% treba razrijediti vodom da bi se dobilo 1000g otopine sumporne kiseline masenog udjela 10%? Koliko vode treba dodati?

Ime i prezime: Ivan Marinović ivanmsjenjak@gmail.com

 


Taj ćeš zadatak riješiti tako da najprije s pomoću formule

w(H2SO4) = m(H2SO4) / [m(H2SO4) + m(H2O)]

izračunaš masu čiste sumporne kiseline, m(H2SO4), i masu vode, m(H2O), sadržane u 1000 g smjese vode i sumporne kiseline u kojoj je w(H2SO4) = 0,10 (taj dio je toliko jednostavan da se može izvesti napamet), a zatim s pomoću iste te formule izračunaš masu razrijeđene sumporne kiseline masenog udjela 0,40 u kojoj ima isto onoliko čiste sumporne kiseline koliko je ima u 1000 g smjese vode i sumporne kiseline u kojoj je w(H2SO4) = 0,10. Kod računanja mase vode koju treba dodati uzmi u obzir činjenicu da se u vodenoj otopini sumporne kiseline masenog udjela sumporne kiseline 40 % već nalazi 60 % vode.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija