Poštovani! 1. Dali je točno ako za šećere glukozu, galaktozu, laktozu i maltozu kažem da su reducirajući šećeri zato jer imaju slobodnu poluacetalnu skupinu koja je u ravnoteži sa slobodnom aldehidnom skupinom koja može oksidirati u karboksilnu skupinu? 2. Dali je vitamin C topljiv u vodi jer ima više skupina OH i da vodikove veze između tih spojeva i vode uzrokuju dobru topljivost u vodi?

Ime i prezime: Lucija Nežić lnezic10@gmail.com

 


Prva tvrdnja ti je točna, a načelno je i druga. Da bi šećeri bili reducirajući, moraju imati barem jednu poluacetalnu skupinu, koja će u vodenim otopinama biti u ravnoteži s aldehidnom skupinom, koja se pak može oksidirati u karboksilnu.
Hidroksilne skupine, kao i polarne grupe općenito, a među njima osobito one s kiselim vodikovim atomima, pomažu topljivosti u vodi, i to baš putem uspostave vodikovih veza između otapala i otopljene tvari. Međutim, osim na broj hidroksilnih skupina treba paziti i njihov raspored. Tu i tamo naći će se spoj poput npr. floroglucinola koji je vrlo slabo topljiv u vodi jer, zahvaljujući simetriji, u kristalu stvara vrlo stabilnu mrežu vodikovih veza. Slično će i poneke karboksilne kiseline u vodi biti znatno manje topljive, nego što bi se to reklo na osnovi toga što imaju vrlo polarne karboksilne skupine. Pogledaš li molekulsku strukturu vitamina C, vidjet ćeš da od simetrije kakva je u floroglucinolu nema ništa, tako da taj utjecaj otpada, zbog čega se može očekivati visoka topljivost vitamina C u vodi.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija