Molim vas ko zna odgovor na ova pitanja? Izracunaj relativnu molekulsku masu navefenih spojeva: Al (OH)3

Ime i prezime: Milana vitković milanavitkovic@gmail.com

 


Koliko vidim, pitanje je samo jedno. Da nisi možda koje zaboravila poslati?

Ono što treba u zadatku je pozbrajati relativne atomske mase svih atoma koji grade formulsku jedinku aluminijevog hidroksida. Dakle, kako imaš jedan atom aluminija i po tri atoma kisika i vodika, relativna molekulska masa aluminijevog hidroksida bit će jednaka:

Mr(Al(OH)3) = Ar(Al) + 3∙Ar(O) + 3∙Ar(H)

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija