koliko se molekula broma može adirati na molekulu etina --naziv spoja

Ime i prezime: mihael kalšan

 


Molekula s dvostrukom vezom adicijom može primiti dva nova atoma, dok trostruka veza znači da može doći njih četiri. Ako nisi siguran koliko molekula broma sadrži četiri atoma broma, možeš pogledati ovdje, za inspiraciju.
Što se imena spoja tiče, trebaš krenuti od duljine lanca, vidjeti kakve su veze među atomima i onda naći sve što nije ugljik ili vodik te označiti pozicije supstituenata. Konkretno, dvostrukom adicijom od trostruke će veze ostati jednostruka, tako da će osnova imena sad, umjesto etina, biti etan, dok će se atomi broma adirati tako da svaki put po jedan završi na jednom nezasićenom ugljikovom atomu, a drugi na drugom. To znači da ćeš na kraju imati etan s po dva bromova atoma na svakom atomu ugljika. Zbog toga će spoj biti tetrabrometan (jer je dvaput po dva isto što i četiri), dok će poradi toga što su na svakom ugljikovom atomu po dva atoma broma puna formula biti 1,1,2,2-tetrabrometan.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija