iman jedno pitanje o imenovanju spojeva, jel mozete malo objasnit kako odredit molekulsku formulu samo iz imena spoja?

Ime i prezime: Kristijan Marčić kike. marcic@gmail.com

 


Ako je ime spoja npr. željezov(III) klorid, onda ćeš se držati pravilâ imenovanja ionskih spojeva, što će reći da moraš prepoznati kation i anion, napisati njihove formule (koje treba znati) te iz nabojâ odrediti u kojemu su omjeru u soli.
Ako je ime spoja npr. 2-cikloheksilnonan, onda ćeš prvo pomoću imena nacrtati strukturnu formulu (upute možeš naći npr. ovdje, a još srodnih pitanja i odgovora ovdje), a onda prebrojati koliko ima kojih atoma te napisati molekulsku formulu. Posao je lak ako imaš male molekule, a mukotrpan s ogromnima. Ja ga u potonjem slučaju obično prepustim računalu (npr. programu ChemDraw).

Općenito, kod jednostavnih spojeva posao je isto takav: ime direktno vodi do molekulske ili empirijske formule. Kod složenijih spojeva, osobito organskih, često ćeš prvo morati nacrtati strukturnu formulu, a onda na njoj prebrojavati atome da dobiješ molekulsku. Taj se posao može olakšati ako znaš da će molekulske formule lančastih alkana općenito biti oblika CnH2n+2 jer to znači da trebaš prebrojati samo ugljikove atome. Npr. ako je tvoj spoj nonan, odmah možeš izračunati da će molekulska formula biti C9H20, dok će za 3-metilheksan formula biti ista kao i za heptan, budući da metilna skupina donosi jedan ugljikov atom više. Nadalje, svaka dvostruka veza, kao i svaki prsten, smanjit će broj vodikovih atoma za dva, dok će trostruka veza smanjiti broj vodikovih atoma za četiri. Ako je spoj halogeniran, vodikovih će atoma biti onoliko manje, koliko ima halogenih atoma, dok sumporovi i kisikovi atomi ne utječu na broj vodikovih atoma u organskim spojevima (s tim da treba paziti na to tvori li kisikov ili sumporov atom kakvu dvostruku vezu). S druge strane, svaki dušikov ili fosforov atom sa sobom "donosi" jedan vodikov atom više. Npr. formula aminometana je CH5N.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija