ako je osmotski tlak otopine A 300 Pa, a osmotski tlak otopine B 480 Pa, koliko iznosi osmotski tlak otopine C ako je nastala miješanjem otopina A i B

Ime i prezime: Kale maaršal

 


Kako je osmotski tlak proporcionalan koncentraciji čestica, za njega će vrijediti isto što i za koncentraciju (u ovom slučaju radit će se o ukupnoj koncentraciji otopljenih čestica):

Π(uk.) = c(uk.)∙R∙T

= (n(uk.)/V(uk.))∙R∙T

= ((n1 + n2)/(V1 + V2))∙R∙T

= ((c1V1 + c2V2)/(V1 + V2))∙R∙T

= (c1∙R∙TV1 + c2∙R∙TV2)/(V1 + V2)

= (Π1V1 + Π2V2)/(V1 + V2)

Naravno, da bi račun vrijedio, nužno je da su pomiješane otopine bile pri istoj temperaturi i da njihovim miješanjem nije došlo do kemijske reakcije koja bi promijenila ukupan broj otopljenih broj čestica. Također, račun vrijedi samo ako su gustoće otopina približno iste te ako se miješanjem neće mijenjati. Kako nije ništa rečeno o otopljenim tvarima, mogu tek ugrubo reći da su po svoj prilici van ranga "problematičnih" otopina.

A da bi se zadatak mogao riješiti, trebat će ti još ili volumeni, ili omjer u kojemu su otopine pomiješane.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija