Poštovani, nije mi jasan zadatak gdje treba izračunati maseni udio, jer su zadane krutina (u gramima) i tekućina (u litrama). Slične primjere nisam pronašla na webu. Zadatak mi je jasan ukoliko se radi o tvarima istih fizičkih veličina. Zadatak glasi: Koliki je maseni udio modre galice u otopini, ako se u 5 L vode otopi 0,80 kg modre galice. Rjeenje bi trebalo biti 14% Hvala i srdačan pozdrav, Ivana

Ime i prezime: Ivana Marušić imarusic.zg@gmail.com

 


Prvo te moram malo ispraviti. Nije ispravno reći da su ti u zadatku zadane "krutina (u gramima) i tekućina (u litrama)"; ono što zapravo hoćeš reći treba izraziti ovako: U zadatku su mi zadane masa krutine (u gramima) i volumen tekućine (u litrama). Tvoj problem, ako sam ga dobro razumio, nije u tome što je jedan sastojak smjese u svom čistom stanju krutina, a drugi tekućina, nego u tome što je količina jednog sastojka u zadatku izražena kao masa, a drugoga kao volumen. Da se kojim slučajem tražilo da izračunaš maseni udjel modre galice u otopini pripravljenoj otapanjem 0,75 kg modre galice u 7 kg vode, to ti ne bi bio problem izračunati, zar ne? Jednostavno bi 0,75 kg podijelila sa 7,75 kg i dobila 9,68 %.

Prema tome, ono što tebe muči je pitanje koliku masu ima uzorak vode volumena 5 L. Ako imamo zadan volumen, masu ćemo izračunati s pomoću gustoće. Nadam se da ti je poznato da je gustoća vode 1 kg/L. To znači da jedna litra vode teži jedan kilogram, pa onda pet litara vode teži pet kilograma. Uzevši to u obzir, zadatak možemo izraziti i ovako:

"Koliki je maseni udio modre galice u otopini, ako se u 5 kg vode otopi 0,80 kg modre galice?"

Nadam se da ti je sada jasno kako ćeš ga riješiti. Ako i dalje nije, javi nam se ponovno. (Rješenje je 13,79... % što možemo mirne duše zaokružiti na 14 % jer je podatak o volumenu vode zadan s jednom značajnom znamenkom.)

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija