Pozdrav, možete li riješiti ovaj zadatak: Otopina volumen 1 litre je smjesa natrijeva hidroksida i natrijeva acetata otopljenih u vodi tako da su njihove koncentracije c(NaOH)=1M i c(CH3COONa)=1M. Napišite kemijsku jednadzbu neutralizacije i izračunajte pH otopine dodatkom 0,5mol HCl u početnu otopinu. Hvala.

Ime i prezime: Kristina Povijač povijac.kristina3@gmail.com

 


U otopini su vrlo jaka baza (NaOH) i razmjerno slaba baza (CH3COO). Kako su one ujedno u istim koncentracijama, doprinos potonje baze bazičnosti otopine može se uredno zanemariti, što znači da ćeš pH izračunati tako da nađeš negativni logaritam koncentracije natrijeve lužine izražene u mol/L (to će biti pOH otopine) i onda tu vrijednost oduzmeš od 14. U drugom dijelu zadatka polovica NaOH je neutralizirana klorovodičnom kiselinom, tako da ćeš logaritmirati duplo manju koncentraciju. Naravno, pritom ćeš zanemariti činjenicu da stvaran pH toliko koncentriranih otopina dosta odudara od onoga što ćeš dobiti tako jednostavnim računom, zbog čega taj zadatak nema previše smisla.

I to bi bilo to da zadatak ne zaudara opasno na tzv. puferske zadatke. Naime, računati pH otopine jake baze u kojoj ima i slabe baze nema puno smisla. Međutim, računati pH otopine soli jake baze i slabe kiseline već ima smisla, kao i računati pH pufera koji se dobije dodatkom jake kiseline u tu otopinu.
Transformacija zadatka iz dvostruko besmislenog zadatka s računanjem pH u "samo" besmislen (jer nam ostaju previsoke koncentracije) puferski dobiva se jednostavnom supstitucijom "Na" u formuli natrijevog acetata u "H", čime dobivaš otopinu natrijevog hidroksida i octene kiseline, što će reći otopinu natrijevog acetata (sad onaj zahtjev za jednadžbom neutralizacije odjednom ima smisla).
Računanje pH otopine soli jake baze i slabe kiseline izvodi se tako da iz konstante disocijacije kiseline izračunaš konstantu disocijacije njoj konjugirane baze:

Kb(A) = Kw/Ka(HA)

Dalje ćeš trebati napisati jednadžbu disocijacije i za nju vezanu formulu za konstantu disocijacije. Iz formule se, rješavanjem kvadratne jednadžbe, može izračunati pOH pa pH ili odmah pH. Konkretan postupak opisali smo već puno puta, tako da ne bih to ponavljao. Primjere ćeš naći upišeš li u tražilicu npr. "izračunaj pH", "pH" ili "pOH".

U drugom dijelu zadatka polovica NaOH (ili acetatnih aniona, budući da njih realno imaš u početnoj otopini) neutralizirana je s HCl, tako da ćeš imati otopinu u kojoj imaš jednake koncentracije natrijevog acetata i octene kiseline. Taj se dio najlakše rješava ubacivanjem koncentracija u najformulu s dva prezimena.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija