Možete li u kratkim crtama pojasniti sekvencijalno razrjeđivanje otopina na primjeru ovog zadatka: Otpipetirano je točno 2 cm3 otopine MnSO4, množinske koncentracije c(MnSO4) = 0,100 mol/dm3 i razrijeđeno vodom u odmjernoj tikvici od 250 cm3. Od dobivene razrijeđene otopine uzet je alikvot od 10 cm3 i otpipetiran u odmjernu tikvicu od 100 cm3 te razrijeđen vodom. Izračunajte masenu koncentraciju iona Mn2+ u dobivenoj otopini.

Ime i prezime: Silvija Lea Švaljek sanja.ssd@hotmail.com

 


Odogovorit ću u najkraćim crtama. Treba primijeniti formulu c1V1 = c2V2, i to dvaput.

U prvom koraku V1 iznosi 2 mL, c1 0,100 mol/L, a V2 250 mL. U drugom koraku V1 iznosi 10 mL, V2 100 mL, dok će c1 biti jednak c2 iz prvog koraka (jer se upravo ta otopina dalje razređuje).

Masenu koncentraciju dobit ćeš množenjem množinske koncentracije s molarnom masom (u ovom slučaju mangana).

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija