Poštovani, imam nekoliko pitanja. Poprilično ne povezanih. 1. Mijenja li se pH vrijednost čiste vode pri promjeni temperature? Prijatelj je pročitao da se pH vrijednost vode pri višoj temperaturi snižava, što po meni nema smisla jer se povećava i c(H3O+) i c(OH-). 2. Iz položaja u periodnom sustavu elemenata može se zaključiti da atom cezija ima najmanju energiju ionizacije, pa se očekuje da će biti i najjače redukcijsko sredstvo. Međutim, eksperimentalno je ustanovljeno da je elementarni litij jače redukcijsko sredstvo od cezija. Objasnite to prividno neslaganje s očekivanim ponašanjem. 3. Kako izdvojiti glukozu iz koloidne otopine? Unaprijed zahvaljujem.

Ime i prezime: Katarina Ćaćić katarina.cacic9@gmail.com

 


1. Konstanta autoionizacije vode opada s temperaturom. To znači da rastu koncentracije i hidronâ i hidroksidnih aniona. To pak znači da (iako voda ostaje neutralna) opadaju i pH i pOH.

2. U uvjetima u kojima su određene energije ionizacije cezij jest najjače redukcijsko sredstvo. Ako je u nekom eksperimentu (npr. pri mjerenju elektrodnih redukcijskih potencijala) litij ispao jačim reducensom, to je zato što su uvjeti u tom eksperimentu bili drugačiji.
Energije ionizacije određuju se u plinskoj fazi, a elektrodni redukcijski potencijali tipično u vodenim otopinama. To znači da na jakost nekog reducensa neće više utjecati samo njegova energija ionizacije, nego i okruženje u kojemu se nalazi u oksidiranom i reduciranom stanju. U vodenim otopinama litij će, zbog toga što ima male i nabijene katione, biti znatno više stabiliziran hidratacijom, negoli cezij, što će okrenuti njihov međusobni poredak po tomu koliko su jaki reducensi.

3. Ako je u pitanju koloidna vodena otopina glukoze, ja bih tu otopinu prvo zagrijao dok ne bude bistra, a onda ohladio u škrinji. Ako iz nje ne bi počeli rasti kristali glukoze, posuo bih ju s malo kristalića glukoze i pričekao još malo. Ako ni dalje ne bi bilo ništa, upario bih volumen otopine napola pa opet pokušao isto. Topljivost glukoze u vodi ipak iznosi opakih 909 g/L, tako da treba dosta posla dok se ne dođe do prezasićene otopine.
Inače, nije nemoguće da autor zadatka samo želi čuti magičnu riječ "dijaliza".

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija