https://en.wikipedia.org/wiki/Chloral_hydrate

Kako objasniti da klorovi atomi odvuku dio negativnog naboja, kad imaju 3 nepodjeljena elektronska para (kisikovi atomi imaju 2 nepodjeljena para)? Imali to veze s time što su klorovi atomi veći od kisikovih (raspodjela naboja po većem oplošju)?

Ime i prezime: Tomislav B.

 


Kako objasniti da mačke imaju po četiri noge i u Evropi i u Aziji?
Kako objasniti da se termonuklearne reakcije na Suncu zbivaju i kad je noć?
Kako objasniti da je prosječna gustoća ljudskog tijela ista i na suhom i u vodi, iako je poznato da čovjek u vodi pluta, dok u zraku ne lebdi, već pada?

Da ne duljim, elektronegativnost je svojstvo atoma (u kovalentnoj vezi), a ne njegovog oksidacijskog stanja, pozicije atoma u molekuli, ili čega već, baš kao što je broj mačjih nogu svojstvo mačke kao životinjske vrste, a ne mjesta gdje smo mačku našli, kao što su termonuklearne reakcije na Suncu stvar Sunca, a ne promatrača, ili kao što je prosječna gustoća tijela stvar toga tijela, a ne medija u kojem se nalazi.

Dakle, klorov atom uvijek će odvlačiti elektronsku gustoću s manje elektronegativnih atoma, a tri će klorova atoma, naravno, zajedno to činiti jače. Ukupna distribucija elektronske gustoće u nekoj molekuli, osim o elektronegativnostima pojedinih atoma, ovisit će i o elektronskoj konfiguraciji te molekule, odnosno o tomu kakve su veze prisutne među atomima.

Ono što bi ovdje trebalo naglasiti je da i sama elektronegativnost posljedica nečega tj. da se ne radi o fundamentalnoj veličini. Preciznije, elektronegativnost je termin koji (danas) služi tomu da se općenito opiše i usustavi činjenica da postoje polarne veze, odnosno da će kod mnogih spojeva, odnosno kovalentnih veza, vezni elektroni više bivati oko jednog atoma. Načinâ na koji se ona definira i računa ima više, a temelje se ili na energijama disocijacije veze, ionizacije i elektronskog afiniteta, ili na atomskom broju, odnosno elektronskim konfiguracijama. Ponešto smo o tomu ovdje već pisali, o čemu se možeš uvjeriti upišeš li u tražilicu izraz "elektronegativnost".

Pozdrav,

P.S. Za slučaj da još tkogod primijeti: uranjanjem u vodu prosječna će se gustoća tijela ipak malo povećati, poradi hidrostatskog tlaka i toga što u tijelu imamo poneku šupljinu ispunjenu (malko promijenjenim) zrakom.

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija