Mozete li mi napisati sve izomere heksena i heptena molim vass

Ime i prezime: mia lavic mialavic500@gmail.com

 


Jesi li sigurna da ti trebaju baš svi izomeri? Na idućoj sam slici tzv. skeletnim formulama nacrtao (nadam se) sve izomere heksena i tu već ima 35 različitih spojeva.Hepten ima osjetno više izomerâ od heksena, tako da crtanje toga ostavljam za poslije, i to samo ako baš nikako ne možeš to samostalno izvesti. Način na koji možeš sama naći koji su sve mogući izomeri heptena možeš dokučiti ako pratiš kako sam crtao izomere heksena. Krenuo sam od ravnolančanog heksana i potražio sva mjesta na koja mogu "smjestiti" dvostruku vezu, a onda još dodao stereoizomere, tamo gdje postoje. Nakon toga sam se prebacio na peteročlani lanac na koji sam prvo postavljao metilnu skupinu na moguća mjesta (drugi i treći atom lanca), potom gledao kamo sve može dvostruka veza, a na kraju opet gledao moguće stereoizomere. Slično sam izveo i s četveročlanim lancem, nakon čega su preostali još prstenasti spojevi (budući da je po pitanju ukupnog broja vodikovih atoma dvostruka veza ekvivalentna prstenu). Kod njih treba malo više paziti na stereoizomere jer mnoge naizgled različite kombinacije zapravo predstavljaju istu molekulu, samo rotiranu.

Upišeš li u tražilicu E-škole izraz "izomer", naći ćeš na oveću hrpicu pitanja koja se dotiču molekulske izomerije, a od njih bi ti osobito zanimljivo moglo biti ovo, zajedno s poveznicama u njemu.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija