Kako se djele ugljikovodici prema nacinu vezivanja i vrsti?

Ime i prezime: Amon Drazic amondrazic@hotmail.de

 


Po vrsti veza ugljikovodike se može podijeliti na zasićene i nezasićene. Zasićeni ugljikovodici zovu se alkani i u njima su ugljikovi atomi uvijek povezani jednostrukim vezama. Kod nezasićenih ugljikovodika među ugljikovim atomima može biti i dvostrukih ili jednostrukih veza. Oni s dvostrukim vezama zovu se alkeni, a oni s trostrukima alkini. Posebna su kategorija aromatski ugljikovodici (areni) kod kojih postoje naizmjenične jednostruke i dvostruke veze, i to u šesteročlanim prstenovima, što je osobito stabilno (fenomen se nazivlje rezonancijom, što ugrubo znači da se elektroni mogu premještati između više različitih pozicija), tako da se aromatski ugljikovodici ponašaju kao da su zasićeni.
Ugljikovodike se također može podijeliti i na ravnolančaste, razgranate i cikličke s tim da, kao i kod podjele na alkane, alkene, alkine i arene, neki spojevi mogu biti u više kategorija odjednom. Zbog toga organski kemičari danas radije govore o funkcionalnim skupinama, negoli o kategorijama spojeva.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija