1.60g smjese naftalena (C10H8) i antracena (C14H10) otopljeno je u 20.0g benzena (C6H6). Ledište dobivene otopine je 2.81°C. Izračunajte masene udjele sastojaka smjese. Ledište benzena je 5.51°C, a krioskopska konstanta 5.12 K kg/mol. Hvala.

Ime i prezime: Ema Mačak ema.macak@gmail.com

 


Koligativna svojstva, poput promjene ledišta, ovise o broju, ali ne i o identitetu otopljenih tvari (osim ako nisu baš jako koncentrirane, kao što je slučaj u prethodnom zadatku koji si poslala). To znači da iz mase benzena i ledišta otopine možeš izračunati kolika je ukupna molalnost otopine, odnosno kolika je ukupna množina otopljenih tvari:

ΔT = buk.·Kk(C6H6)

buk. = ΔT/Kk(C6H6)

nuk. = buk.·m(C6H6)

Nakon toga trebaš samo primijetiti da iz danih podataka možeš sklopiti sustav dviju jednadžbi s dvjema nepoznanicama. Prva jednadžba govori da je ukupna množina otopljenih tvari jednaka zbroju množina naftalena i antracena:

nuk. = n(C10H8) + n(C14H10)

Druga jednadžba odnosi se pak na masu, s tim da se masa također može izraziti pomoću množine i molarne mase:

muk. = m(C10H8) + m(C14H10)

= n(C10H8M(C10H8) + n(C14H10M(C14H10)

Pretpostavljam da ne trebam objašnjavati kako se rješavaju takvi sustavi.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija