Objasnite ulogu metilenskog plavila kod određivanja šećera po Lane Eynon-u . Hvala

Ime i prezime: Katica Klešić katica.klesic@gmail.com

 


Kad se nađe u reducirajućem okruženju, metilensko plavo reducira se u bezbojnu tvar, tako da se može koristiti kao redoks-indikator. U konkretnom slučaju, nakon što šećeri reduciraju sav bakar, reducirat će i metilensko plavo, tako da će se pri točki ekvivalencije izgubiti boja.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija