Što je razlog vrlo velikoga broja ugljikova spojeva u prirodi? Hvala unaprijed! :)

Ime i prezime: Samuel Nikić sammy_vk@live.com

 


Da bi neki element mogao tvoriti mnogo različitih spojeva, njegovi atomi moraju moći tvoriti stabilne kovalentne veze kako među sobom, tako i s atomima drugih elemenata. Kovalentne veze, nasuprot ionskima, omogućavaju daleko veću strukturnu raznolikost jer se u molekulama atomi mogu organizirati u daleko složenije oblike negoli u ionskim tvarima. Prema tomu, ako tražimo kandidate za elemente s najviše različitih spojeva, moramo se držati onih elemenata koji tvore kovalentne spojeve, a to su nemetali, izim, naravno, plemenitih plinova.
Pored toga, za raznolikost spojeva bitno je moći i tvoriti više kovalentnih veza odjednom. Primjerice, ako neki atom može tvoriti samo jednu vezu, njegovih spojeva neće moći biti bitno više nego što ima kemijskih elemenata. Ako može tvoriti dvije, onda se može istovremeno vezati s dva različita atoma, što broj zamislivih spojeva diže barem do kvadrata broja kemijskih elemenata. K tomu, kako i drugi elementi mogu tvoriti više veza, otvara se mogućnost za veće i raznolikije molekule. Ta se raznolikost još više poveća ako atom može tvoriti tri veze, a pogotovo ako ih može biti i četiri ili više. Taj uvjet najbolje zadovoljavaju nemetali iz borove, ugljikove i dušikove skupine.
Ugljik, dakle, zadovoljava oba uvjeta: atomi mu daleko lakše tvore kovalentne veze, negoli ionske, a k tomu tih veza može biti do četiri po atomu. Nadalje, ugljikovi atomi, osobito s atomima nemetalâ druge i treće periode, tvore vrlo stabilne kovalentne veze, što znatno olakšava sintezu i istraživanje njegovih spojeva (za usporedbu, ugljiku vrlo slični silicij i germanij nisu toliko skloni formiranju stabilnih kovalentnih veza). Zbog toga ne čudi da je cijela jedna grana kemije - organska kemija - posvećena mahom ugljikovim spojevima, a ni to što je (zemaljski) život baziran upravo na kemiji ugljika.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija