Kako objasniti da je u prirodnoj vodi poluteška voda HDO znatno manje zastupljena nego teška voda D2O?

Kako objasniti pojavu reakcije 2 HDO --- > H2O + D2O ?

Poznato je da uslijed termičkih sudara svako malo dođe do spontane disocijacije (na tome se bazira električna provodnost destilirane vode):

H2O --- > H+ + OH-

Kod molekule poluteške vode koji je događaj više vjerojatan ? :

HDO --- > H+ + OD-
ili
HDO --- > D+ + OH-

Koji su daljnji procesi spajanja nastalih iona koji dovode do raspada poluteške vode na laku i tešku vodu?

Događaju li se termičke ionizacije i u ledu (jer i led provodi struju)?

Ime i prezime: Tomislav B.

 


U prirodi otprilike jedna od 6400 molekula vode bude HDO, dok na D2O otpada jedna molekula na otprilike 41 000 000 molekula vode. Odakle ti tvrdnja da potonjih ima više?

Izdvajanje teške vode destilacijom ili elektrolizom temelji se (osim na dinamičkim ravnotežama) na tomu što procijev oksid ima niže vrelište i od deuterijevog i od deuterijevog procijevog oksida. Ono što hlapi sadrži manje deuterija od onoga što ostaje, tako da dovoljno upornom destilacijom možeš dobiti tešku vodu, a još upornijom i supertešku (samo što je neće biti baš puno).

Deuterijev oksid ima manju konstantu autoionizacije od obične vode, što će reći da će se deuteron teže odvojiti od kisika, negoli proton.

Poluteška voda se može razdvojiti na običnu i tešku vodu, ali to neće napraviti sama po sebi.

Iako su i led i voda, upravo zahvaljujući autoionizaciji, znatno vodljiviji od drugih molekulskih materijala, oboje su po naravi ipak izolatori. Pritom je voda oko tisuću puta vodljivija od leda, uglavnom zbog toga što su u ledu molekule na (uglavnom) stalnim pozicijama, dok se u tekućoj vodi slobodno kreću.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija