Imate li prijedlog za jednostavnu sintezu butilamina ili način kako se može jednostavno nabaviti? Počinjem praktički od ničega tako da ne uzimate u obzir da raspolažem sa nekim početnim materijalima.

Ime i prezime: Josip babić josbabic1@gmail.com

 


Čini mi se da n-butilamin dijeli sudbinu s n-butanolom - lakše ga je nabaviti, nego pripraviti. A nije ga ni nabaviti lako jer nema primjena u svakodnevnom životu, već samo u znanosti i industriji. Tako da će ti za nabavku trebati nastavnik kemije ili neki znanstvenik te, naravno, dobar razlog, pretpostavljam u vidu nekog istraživačkog projekta.
Što se kućnog kemijanja tiče, prvo svakako pročitaj Tomislavovu opasku u odgovoru o n-butanolu. Ja pak kao jedini suvisao put do n-butilamina vidim kloriranje n-butanola i onda aminiranje 1-klorbutana. Dakle, prvo moraš ili dobaviti ili pripraviti n-butanol, a onda ga prevesti u 1-klorbutan. Nisam siguran kako to doma izvesti, ali možda bi vrijedilo pokušati sa smjesom koncentrirane sumporne kiseline i kuhinjske soli (tionilni klorid bi puno lakše obavio posao, ali ta je kemikalija gadna za rukovanje, tako da je dosta dobro da se ne može naći po dućanima). Doduše, tu bi lako umjesto 1-klorbutana mogao nastati 2-klorbutan, ako se prvo alkohol dehidratira, a onda na njega adira klorovodik. Djelovanjem amonijaka na 1-klorbutan, možda čak i u vodenoj otopini, trebao bi nastati 1-aminobutan.
Sve ovo što velim prilično su neprecizni opisi ništa preciznijih improvizacija za koje čak ni nisam siguran da bi odmah išle, ako uopće. Međutim, ako, kako veliš, počinješ od ničega, onda kod "ozbiljnijih" sinteza trebaš biti spreman da neće uspjeti, odnosno da ćeš proći dosta vremena dok ne nađeš načina kako dobiti što želiš. To mogu reći i iz perspektive istraživača, premda su pokusi koji se rade u znanosti često dosta složeniji od ovih, i iz perspektive kemičara-amatera koji se nikad nije izdigao iznad jednostavnih taloženja i kristalizacija (dijelom i jer mi je to najzanimljivije).

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija