Molim Vas, može li pomoć oko rješavanja ovog zadatka: Zagrijavanjem 1 grama kalijevog klorata nastaju kisik i kalijev klorid. Izračunaj : a) volumen nastalog kisika pri 0 stupnjeva Celzijusa i 1 bar. b) masu kalijevog klorida koji nastaje reakcijom c) broj molekula nastalog kisika. Unaprijed zahvaljujem!

Ime i prezime: Marija Golec marija.golec46@gmail.com

 


Kako riješiti u osnovi identičan zadatak opisao sam već ovdje, a odonda se ništa bitno nije mijenjalo u tomu kako se rješavaju takovi zadaci.

Jednadžba reakcije:

2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2

opisuje brojčane, a time i množinske odnose sudionikâ reakcije. Iz zadane mase kalijevog klorata možeš izračunati njegovu množinu:

n(KClO3) = m(KClO3)/M(KClO3)

a pomoću jednadžbe reakcije tj. stehiometrijskih koeficijenata onda i množine nastalih kalijevog klorida i kisika:

n(O2) = 3/2∙n(KClO3)

n(KCl) = n(KClO3)

Volumen kisika izračunat ćeš pomoću jednadžbe stanja idealnog plina:

V(O2) = n(O2)∙R∙T/p

masu kalijevog klorida množenjem njegove množine s molarnom masom:

m(KCl) = n(KCl)∙M(KCl)

a broj molekula kisika množenjem množine s Avogadrovom konstantom:

N(O2) = n(O2)∙L

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija