Dobar dan, imam jedno pitanje vezano uz kemiju. Što se događa reakcijom parafina i halogenih elemenata? Reakcija koja se događa je supstitucija, no, događa li se ona uz plavu (ultraljubičastu) svjetlost ili bez nje? Hvala Vam unaprijed na odgovoru.

Ime i prezime: Lorena Horvat lorena.horvat21@gmail.com

 


Svjetlost nije nužna da bi se mogla izvesti supstitucija vodika halogenim elementima na alkanima, ali to ne znači da reakcija ide sama po sebi.
Mehanizam te reakcije, naime, uključuje to da nešto otrgne atom vodika od molekule alkana i zamijeni ga halogenim atomom. Ako se reakcijska smjesa osvjetljava plavom ili (ultra)ljubičastom svjetlošću, ta će svjetlost raspolavljati molekule halogenih elemenata. Tako nastali atomi halogenih elemenata moći će oduzimati atome vodika molekulama alkanâ, čime će nastati molekule halogenovodikâ i alkilni radikali (molekule s barem jednim nesparenim elektronom). Radikali mogu reagirati ili s halogenim atomima, ili s halogenim molekulama. U oba će slučaja tako nastati halogenalkani, samo što se u prvom slučaju reakcija tu zaustavlja, a u drugom nastaje novi halogeni atom pa reakcija može dalje.
Radikale, odnosno halogene atome, može se dobiti i tako da se u reakcijsku smjesu doda neka tvar koja može stvarati radikale tj. cijepati kovalentne veze napola. U tom slučaju ne treba svjetlosti, već je dovoljna takva tvar.

Ukratko, tvoja se reakcija događa ne svjetlu, a bez svjetla se mora pokrenuti nekakvim katalizatorom jer inače neće ići.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija