Kako odrediti valentne elektrone? Može molim uz primjer?

Ime i prezime: Ana Rozašić

 


Valentni su oni elektroni koji sudjeluju u kemijskim reakcijama. Tipično su to elektroni iz vanjske ljuske tj. elektroni s najvišim glavnim kvantnim brojem, ali kod elemenata d- i f-bloka u valentne elektrone spadaju i d-elektroni s drugim najvišim glavnim kvantnim brojem, odnosno f-elektroni s trećim najvišim glavnim kvantnim brojem. Dakle, da odrediš koji su elektroni u atomu nekog elementa valentni, trebaš napisati njegovu elektronsku konfiguraciju. Kako to učiniti, pisali smo ovdje mnogo puta, tako da preporučam potražiti starije odgovore na pitanja koja sadrže izraz "konfiguracij".

Što se primjera tiče, evo dva:
Elektronska konfiguracija natrija je 1s22s22p63s1. Kako treća ljuska ima samo jedan elektron, očito je 3s-elektron i jedini valentni elektron.
Elektronska konfiguracija željeza je 1s22s22p63s23p64s23d6. 4s-Elektroni očito su valentni, ali sada među valentne elektrone idu i oni iz orbitala 3d.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija