Pozdrav! Kako biste rijesili ovaj zadatak? Ja sam ga probala rijesiti nekoliko puta i rjesenje uvijek dođe V(otopine)=55,48 cm^3, a profesorica je rekla da rjesenje mora biti(V=49,9cm^3). Zadatak glasi: Koliki volumen 96% H2SO4 gustoce 1,84 g/cm^3 trebamo za 1,8 L razrijedene koncentracije 0,5mol/L. Hvala na pomoci, lp

Ime i prezime: Marija Kovač marija.kovac@gmail.com

 


Kako bih ja riješio zadatak? Najprije bih izračunao množinu čiste sumporne kiseline sadržane u 1,8 L vodene otopine sumporne kiseline koncentracije 0,5 mol/L:

n(H2SO4) = c(H2SO4) ∙ V(H2SO4) = 0,5 mol/L ∙ 1,8 L = 0,9 mol.

Zatim bih izračunao masu tih 0,9 mol sumporne kiseline:

m(H2SO4) = n(H2SO4) ∙ M(H2SO4) = 0,9 mol ∙ 98,08 g/mol = 88,27 g.

Nakon toga izračunao bih masu koncentrirane 96 %-tne otopine sumporne kiseline u kojoj je sadržano 88,27 g čiste sumporne kiseline:

m(konc. otop.) = m(H2SO4) / w(H2SO4) = 88,27 g / 0,96 = 91,95 g.

I na kraju, izračunao bih volumen koncentrirane otopine sumporne kiseline čija je masa 91,95 g:

V(konc. otop.) = m(konc. otop.) / ρ(konc. otop.) = 91,95 g / 1,84 g/cm3 = 49,97 cm3.

Tih 49,97 cm3 možemo mirne duše zaokružiti na 50 cm3 i to je u skladu s onime što vam je rekla profesorica.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija