Ako se grijač snage 10 W uroni u 1 kg vode temperature 100 stupnjeva C, koliko treba vremena da sva voda ispari?

Ime i prezime: Petra Marušić imarusic.zg@gmail.com

 


Pretpostavimo li da će grijač sve do zadnjeg časa uredno toplinu prenositi na vodu (što baš i nije realno, ali jest praktično), zadatak je trivijalan. Vrijeme se može izračunati podijeli se potreban rad, odnosno toplina sa snagom:

t = Q/P

Potrebna toplina bit će pak jednaka umnošku množine vode i entalpije isparavanja vode, budući da je voda već pri vrelištu, tako da se toplina troši samo na isparavanje:

Q = n(H2O)·ΔvapH(H2O)

= m(H2O)·ΔvapH(H2O)/M(H2O)

Entalpiju isparavanja vode možeš naći na Internetu, (nadam se) u svojem udžbeniku, a možeš pogledati i starije odgovore na slična pitanja.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija