Ako boksit sadrži u sebi 65% Al2O3,koliko bi se kilograma aluminija moglo dobiti iz 1 tone rude?

Ime i prezime: Hakim Jeric hakimjeric@gmali.com

 


Uz pretpostavku da je aluminijev oksid jedini aluminijev spoj u rudi te da će se sav aluminijev oksid prevesti u aluminij, zadatak se rješava u dva koraka. Prvo možeš izračunati kolika je masa aluminijevog oksida u rudi, i to tako da masu rude pomnožiš s masenim udjelom alumijevog oksida:

m(Al2O3) = w(Al2O3)⋅m(ruda)

Masu aluminija koji se može dobiti iz aluminijevog oksida dobit ćeš pak množenjem mase aluminijevog oksida s masenim udjelom aluminija u aluminijevom oksidu:

m(Al) = w(Al, Al2O3)⋅m(Al2O3)

= (2⋅Ar(Al)/Mr(Al2O3))⋅m(Al2O3)

= (2⋅Ar(Al)/Ar(Al2O3))⋅w(Al2O3)⋅m(ruda)

Pokoji sličan zadatak, kao i detaljniji opis toga kako se računa maseni udio elementa u spoju, naći ćeš upišeš li u tražilicu "udio elementa".

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija