Koliki je volumen zraka potreban za spaljivanje 10dm3 vodika uzetog pri 17C i 100 kPa?

Ime i prezime: Petra Ištoković petra.istokovic16@gmail.com

 


Ovaj zadatak ne valja jer ništa nije rečeno o uvjetima pri kojima je zrak. Pretpostavimo li da su zrak i vodik pri istim uvjetima (što je dosta smisleno ako će reagirati), onda ti za rješavanje trebaju jednadžba reakcije vodika i kisika (odnosno omjer u kojemu reagiraju) te maseni udio kisika u zraku. Iz omjera ćeš naći da trebaš 5 L kisika, a volumen zraka dobit ćeš tako da volumen kisika podijeliš s volumnim udjelom kisika u zraku.
Pretpostavimo li pak da je zrak bio pri nekim standardnim uvjetima, onda ćeš trebati i jednadžbu stanja idealnog plina (pV= nRT). Konkretno, morat ćeš zapisati odnose množine, tlaka, volumena i temperature za vodik i kisik, pomoću množinskog omjera vodika i kisika izraziti volumen kisika pomoću volumena vodika i onda iz svih zadanih i nezadanih brojki izračunati volumen kisika pa konačno volumen zraka:

p(O2V(O2) = n(O2)·R·T(O2)

p(H2V(H2) = n(H2)·R·T(H2)

n(O2):n(H2) = 1:2

V(zrak) = V(O2)/φ(O2, zrak)

= ((n(O2)·R·T(O2))/p(O2))/φ(O2, zrak)

= (((n(H2)/2)·R·T(O2))/p(O2))/φ(O2, zrak)

= ((((p(H2V(H2))/(2·R·T(H2)))·R·T(O2))/p(O2))/φ(O2, zrak)

= (p(H2V(H2T(O2))/(2·T(H2p(O2φ(O2, zrak))

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija