Napisi sljedece jednadbe kemijskih reakcija a gorenje ugljika uz dovoljan pristup zraka i b reakciju produkta reakcije b sa vodom i naziv nastalog produkta hvala

Ime i prezime: alen zepcan marinavretenar123@gmail.com

 


Gorenjem ugljika na zraku mogu nastati dva ugljikova oksida, ugljikov monoksid (CO) i ugljikov dioksid (CO2). Ako je zraka tj. kisika dovoljno, nastat će onaj koji sadrži više kisika, dok će uslijed nedostatka kisika nastati (i) onaj koji ga sadrži manje. Samo jedan od tih oksida može reagirati s vodom, pri čemu prelazi u ugljičnu kiselinu (H2CO3), s tim da veći dio plina zapravo ostane otopljen u vodi u istom obliku u kakvom je u nju i ušao.
Što se izjednačavanja reakcijske jednadžbe tiče, uvijek krećeš od toga da s lijeve strane napišeš reaktante, s desne produkte, a između, naravno, strelicu udesno. Nakon toga trebaš uz reaktante i produkte dopisati takve brojke (uključujući tu i jedinice, tj. da ne napišeš ništa) da broj svih vrsta atomâ s lijeve i desne strane bude jednak, pri čemu najveći zajednički nazivnik svih brojeva mora biti 1 (dakle, ne smije se dogoditi da svi stehiometrijski koeficijenti budu djeljivi s npr. 2 ili 3). Tvoje dvije jednadžbe spadaju u onu vrstu gdje je količina posla minimalna, tako da ti zapravo ne trebam govoriti kako ćeš ih izjednačiti. Ipak, za slučaj da gdjegod naletiš na nešto složenije, preporučio bih pročitati ovaj odgovor i sve što nađeš slijediš li poveznice (linkove) u njemu.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija