Nabroji neke tvaki za koje znaš da su zapaljive.

Ime i prezime: Luka Šterc sterc.luka@gmail.com

 


Ja bih mogao nabrojati na desetke, možda i stotine tvari za koje znam da su zapaljive, ali poanta ovog zadatka je da TI nabrojiš tvari za koje TI znaš da su zapaljive. Jesi li ikada u životu palio vatru? Ako nisi, zasigurno si gledao nekoga starijeg kako pali vatru. Pa kako ju je palio? Čime? Što je gorjelo u vatri, koja tvar?

Od koje je tvari načinjena svijeća? Kada se u kuhinji priprema jelo na vatri, koja tvar gori da bi dala vatru? Što dodajemo ispod rešetke roštilja kada želimo pojačati intenzitet gorenja vatre? A čime potpaljujemo roštilj?

Kada na televiziji ili na radiju čuješ da je negdje izbio požar, koji su predmeti gorjeli i od koje su tvari ti predmeti načinjeni? Zašto se na benzinskoj stanici ne smije pušiti? Koja bi se tvar tamo lako mogla zapaliti?

Kako se zove ona crna tvar koju rudari vade iz zemlje i koja se loži za grijanje?

Pokušaj odgovoriti na postavljena pitanja i posve sam siguran da ćeš odgovarajući na njih pomisliti i izgovoriti barem pet-šest riječi koje predstavljaju odgovor na postavljeno pitanje.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija