Dobar dan, bila bih vam jako zahvalna kada bi mi pomogli oko jednog zadatka vezanog uz termokemiju. Zadatk glasi: Izgaranjem etanola (C2H5OH) oslobodilo se 45,0 kJ topline. Izračunajte koja je množina CO2 pritom nastala. Standardna reakcijska entalpija za reakciju: C2H5OH(l) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(g) iznosi ∆rH° = –1368 kJ/mol. Kada izračunam množinu dobijem rezultat sa negativnim predznakom pa me zanima treba li to ispasti tako ili to treba riješiti na neki drugi način? Hvala unaprijed.

Ime i prezime: Dorotea Globan dorotea.globan222@gmail.com

 


Negativni predznak u rješenju dolazi od toga što fali negativan predznak u jednom od podataka. Ako se oslobodilo 45,0 kJ topline, to znači da je entalpija te reakcije bila ‒45,0 kJ (kemijska energija se pretvorila u toplinu). Dijeljenjem negativnog broja s negativnim dobit ćeš pozitivan broj, tako da bi problem s negativnim dosegom sad bio riješen.
Za slučaj da se i to dogodilo, skrenuo bih pozornost na to da u jednoj elementarnoj pretvorbi nastanu dvije molekule ugljikovog dioksida. To znači da doseg koji dobiješ dijeljenjem oslobođene topline s reakcijskom entalpijom treba još pomnožiti s 2.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija