Zanima me ako netko zna što je tlak pare i kako on ovisi o molarnoj toplini isparavanja i zašto? Znam da se on smanjuje povećanjem molarne topline isparavanja al me zanima zašto? Nadam se brzom odgovoru. Hvala unaprijed :)

Ime i prezime: Vlatka Vlahović vlatkaa14@gmail.com

 


Tlak para je tlak pri kojemu su pare neke tvari kad su njezina tekuća i plinovita faza u ravnoteži. Također, to je tlak pri kojemu će pri zadanoj temperaturi neka tekućina provrijeti.
Odnos tlaka para, entalpije isparavanja i temperature opisan je Clausius-Clapeyronovom jednadžbom:

ln (p1/p2) = ΔvapH/R ∙ (1/T2 − 1/T1)

Iz nje se direktno može vidjeti kako tlak para ovisi o entalpiji isparavanja, bilo promišljanjem, bilo uz malo računanja.
Ako tražiš vezu koja se može ispripovijedati, onda možeš reći da tlak para govori koliko će rado molekule tekućine prijeći u plin, dočim entalpija isparavanja govori koliko nerado molekule napuštaju tekuću fazu. Očito, radi se o veličinama suprotnih naravi, tako da ne treba čuditi da jedna opada kad druga raste.
Ako pak tražiš vezu koju možeš opisati na usmenom ispitu, najtoplije preporučam višednevno druženje sa svojim omiljenim udžbenikom fizikalne kemije, koji god to bio.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija