Pločica zlata mase 10 g pri 18°C stavljena je na pločicu aluminija mase 30g pri 50°C. Kolika je konačna temperatura obaju metala uz pretpostavku da nema gubitka topline u okolinu? Specifični toplinski kapacitet zlata je 0.129 J/g×K a aluminija 0.9J/g×K. Moze pomoć?

Ime i prezime: Paula jankovic Jjfgkhx@gmail.com

 


Nađu li se dva tijela različitih temperatura u doticaju, toplina će s toplijeg prelaziti na hladnije dok im se temperature ne izjednače. Količina topline koja će se tako preseliti određena je toplinskim kapacitetima i početnim temperaturama tih dvaju tijela.

Toplina koja je napustila zlato može se izraziti kao:

Q(Au) = m(Au)∙c(Au)∙Δt(Au)

a toplina koja je ušla u aluminij kao:

Q(Al) = m(Al)∙c(Al)∙Δt(Al)

Kako sustav nije razmjenjivao toplinu s okolinom, vrijedi:

Q(Au) + Q(Al) = 0

odnosno:

m(Au)∙c(Au)∙Δt(Au) + m(Al)∙c(Al)∙Δt(Al) = 0

odnosno:

m(Au)∙c(Au)∙(tkt0(Au)) + m(Al)∙c(Al)∙(tkt0(Al)) = 0

gdje je tk konačna temperatura obiju pločica. To je ujedno i jedina nepoznanica u izrazu, što znači da se može izračunati iz ostalih podataka. A to znači da te od rješenja zadatka dijeli samo jedna jednadžba s jednom nepoznanicom.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija