Na. Primjeru sumpore kiseline napisi nastajanje oksonijevih iona

Ime i prezime: Lara alavanic

 


Oksonijev kation nastat će kad neka kiselina hidronira vodu tj. kad se hidron prebaci s te kiseline na vodu:

HA + H2O → A + H3O+

HA ovdje predstavlja kiseline općenito. Formula sumporne kiseline je H2SO4, tako da prilikom pisanjem jednadžbe trebaš imati na umu da su prisutna dva vodikova atoma, što znači da su moguća dva koraka dehidroniranja. Nadam se ipak da je autoru zadatka dovoljno napisati onaj prvi, u kojemu uz oksonijev kation nastaje hidrogensulfatni anion, HSO4.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija