Sudeći prema tome da se aluminij proizvodi elektrolizom taljevine glinice (Al2O3), a poznato je da je veza Al-O (u krutom stanju) kovalentnog karaktera, znači li to da pri taljenju prelazi u ionsku?

Je li glinica još jedan oblik Al2O3 pored safira, korunda i amorfnog Al2O3?

Ime i prezime: Tomislav B.

 


Aluminij se ne proizvodi elektrolizom taljevine glinice, nego otopine aluminijevog oksida (u pravilu glinice) u taljevini kriolita i aluminijevog(III) fluorida. Kakav je točno sastav te taljevine, ne znam, ali sigurno je ionska jer inače ne bi provodila struju.

Glinica je po svoj prilici amorfni aluminijev oksid.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija