Izračunajte masu ugljikovog(IV) oksida koji nastaje izgaranjem 0.8g etana s 4g kisika.

Ime i prezime: marko petrovic

 


Prvo ti treba jednadžba reakcije:

2 C2H6 + 7 O2 → 4 CO2 + 6 H2O

Iz nje se lijepo vidi u kojem omjeru reagiraju etan i kisik, odnosno koliko produkata može nastati iz određenih množina reaktanata.
U zadatku pak imaš zadane mase, tako da prvo trebaš izračunati množine. To ćeš učiniti tako da mase podijeliš s odgovarajućim molarnim masama. Iz svake množine onda možeš izračunati koliko može nastati ugljikovog dioksida (množinu, a iz nje masu). Manja brojka bit će ona koja je jedina moguća (jer ne možeš potrošiti reaktanta više nego što ga ima), a to znači da je ona ujedno i rješenje zadatka.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija